Onderscheidingen en prijzen

 

Een waarmerk voor de succesvolle arbeid en tevreden klanten zijn de prijzen, waarmee onze firma en haar innovatieve producten voor toonaangevende ideeën zijn onderscheiden. Deze onderscheidingen bevestigen de hoogste kwaliteits- en innovatie-aanspraken van de energie-efficiënte verwarmingstechnologieën, waarmee wij nieuwe standaards in de bedrijfstak zetten.


2011

Schwank wordt uitgeroepen tot Querdenker  (Lateraal denker) 2011

 

Op 29 november 2011 werd in München de QUERDENKER-award uitgereikt. Deze onderscheiding wordt toegekend aan thought leaders, talenten, businessmodellen en ideeën, die als „buitengewoon" gelden en die de markt zowel als de denkwijze blijvend veranderd hebben. Schwank, de specialist voor halverwarmingen, kreeg als finalist in de categorie Marktleider deze onderscheiding. In deze categorie werden ondernemingen bekroond, die door hun superioriteit qua technologie, kwaliteit, bekendheid, merkimago, management, traditie, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid wereldwijd tot de besten gerekend worden. „Querdenken betekent voor ons traditie met innovatie verbinden – en daar zijn wij trots op“ aldus de directeur van Schwank GmbH, Oliver Schwank.

 

Een eervolle vermelding ging dit jaar onder andere naar de acteur Til Schweiger. Bovendien werden de beste en creatiefste „Querdenker“ van Duitsland in vijf andere categorieën onderscheiden: Start-up, Hidden Champion, Thought leader, Uitvinder en Innovatie. De prijsuitreiking vormde de kroon op de afsluiting van het tweedaagse Querdenker-congres in München.

 


Schwank wordt onderscheiden als Wereldmarktleider

 

Schwank behoort tot de Duitse ondernemingen, die de wereldmarktleider-status bereikt hebben. Dat heeft een door het Manager Magazin geïnitieerde, en door de economie­wetenschapper professor Dr. Bernd Venohr geverifieerde studie recentelijk uitgewezen.

 

Op 24.01.2011 werd aan Oliver Schwank, directeur van Schwank GmbH, door professor Dr. Venohr en Dr. Florian Langenscheidt de Wereldmarktleider-onderscheiding feestelijk uitgereikt, naar aanleiding van de boekpremière van het “Lexicon van Duitse wereldmarktleiders”. Met de opname in het Lexicon van de Duitse wereldmarktleiders behoort Schwank volgens Dr. Langenscheidt tot de elite van de Duitse industrie en zou daarmee plaatsvervangend staan voor de innovatiekracht en de proceskwaliteit van het internationaal erkende keurmerk „Made in Germany“.

 

Oliver Schwank: „Om als traditioneel MKB bedrijf  wereldwijd een leidende marktpositie bereikt te hebben, maakt ons trots. De prijs komt toe aan het gezamenlijke personeels­bestand en spoort ons tot nieuwe topprestaties aan.“

 


USA - Schwank krijgt "Product of the Year Award"

 

Schwank heeft de Noord-Amerikaanse „Product of the Year Award“ [product van het jaar], uitgevaardigd door het vaktijdschrift „Plant Engineering“, gekregen. De Award 2010 op het gebied van „Verwarming, ventilatie, klimaat“ ging naar de Schwank donkerstraler type „ultraSchwank“. Deze werd om reden van zijn bijzondere constructie en eigenschappen onderscheiden door een vakjury, bestaand uit nationale besluitvormers en invloedrijke personen uit de economie. Vanwege zijn buitengewone energie-efficiency heeft de jury de „ultraSchwank“ uit 150 ingestuurde productpresentaties gekozen en zo tot beste product van het jaar 2010 uitverkoren. De prijsuitreiking vond op 21 maart 2011 op de Fabricage- en automatiseringstop in Chicago plaats.

 

Dit product verkreeg ook al de „Dealer Design Award 2010“ in de categorie „Verwarming“ en werd in januari 2011 als „Green Product“ op de grootste vakbeurs in Noord Amerika op het gebied van klimaat/verwarming, de AHR Expo, onderscheiden.


2010

TOP 100 – ranking van het MKB 2010

 

In het kader van een uitgebreid onderzoek heeft het dagblad „Die Welt“ in samenwerking met de Munich Strategy Group [MSG] de TOP 100 ondernemingen van het Duitse MKB vastgesteld. Schwank heeft zich daarbij van een plaats onder de TOP 100  ondernemingen in Duitsland verzekerd [nummer 58].

 

Volgens de schriftelijke felicitatie hebben slechts die ondernemingen een plaats in de TOP 100 bemachtigd, die gedurende een langere tijd boven hun concurrenten uitsteken. Verder onderscheiden de winnaars zich door continuïteit in de ontwikkeling van het bedrijf, stabiele groei en een strategisch vooruitziende blik.

 


USA – AHR verleent Schwank onderscheiding voor innovatie

 

Bij gelegenheid van de omvangrijkste vakbeurs ter wereld op het gebied van klimaatbeheersing/verwarming, de AHR Expo, werd Schwank voor diens prestaties op het gebied van innovatie onderscheiden. Toename van de efficiency en een lager energieverbruik in combinatie met minder CO2-uitstoot waren de hoofdcriteria voor de toekenning.

 

Tot slot heeft Schwank voor diverse LEED-projecten [Leadership in Energy and Environmental Design] met waardevolle punten aan het behalen van Gouden maar ook Zilveren onderscheidingen bijgedragen.


2009

Handelsblatt - Top 100 Duitse ondernemingen

 

Het ‚Handelsblatt’, het toonaangevende Duitse financieel-economische dagblad, heeft Schwank GmbH tot één van de Top 100 Duitse middelgrote ondernemingen uitverkoren. De belangrijkste criteria, om het tot de Top 100 te brengen, waren onder andere het marktleiderschap binnen de branche en de (hoge) gemiddelde groei in de afgelopen jaren. Schwank staat als enige verwarmingsbedrijf niet alleen in de Top 100, maar heeft bovendien een fraaie 36e plaats bereikt. Meer informatie hierover vindt u op http://www.handelsblatt.com/homepage/weltmeister2009/

 


Grote prijs van de middelgrote ondernemingen

 

De jaarlijkse wedstrijd „Grote prijs van de middelgrote ondernemingen” van de Oskar-Patzelt-stichting heeft zich sinds de eerste editie in 1995 tot de belangrijkste competitie voor Duitse middelgrote ondernemingen ontwikkeld. In het jaar 2009 werden uit 3.366 bedrijven en meer dan 1.000 Kommunen en Verbänden 3.366 bedrijven voor de wedstrijd genomineerd. Schwank kreeg erkenning voor de uitstekende bedrijfsresultaten in de volgende categorieën: algehele ontwikkeling van het bedrijf, besparingspotentieel van de producten, scheppen van arbeids- en werkervaringsplaatsen, innovatie en sociaal engagement, en tot slot klantenservice.

 


Duitse prijs voor economische betrekkingen met het buitenland

 

Onder het beschermheerschap van het Bundesministerie voor Economie en Technologie bekroont de Duitse prijs voor economische betrekkingen met het buitenland een uitstekende internationale economische inzet van ondernemingen die in Duitsland zetelen. De overkoepelende organisaties achtten de buitenlandse economische activiteiten van Schwank GmbH de verleende tweede prijs waardig. „Als wereldmarktleider voor halverwarmingsoplossingen […] is het deze middelgrote onderneming gelukt, met zijn innovatieve producten in meer dan 40 landen ter wereld voet aan de grond te krijgen“, aldus Wolfhart Putzier, voorzitter van het Bundesverband van de Duitse exporthandel,

in zijn lofrede.

 


Polski Instalator

 

De „Polski Instalator“ is de hoogste Poolse onderscheiding, die op het gebied van gebouwtechniek toegekend wordt. Schwank heeft deze onderscheiding gekregen voor het ultra-efficiënte supraSchwank toestel. Volgens Polski Instalator betreft het de wereldwijd efficiëntste verwarmingstechnologie op gas. Geprezen worden de hoge stralingsfactor van ca. 80% en daarmee het uitgesproken hoge economische rendement van het toestel. In veel gevallen zijn hiermee besparingen van over 60% te bereiken. De ecologische balans valt in overeenkomst hiermee even positief uit, want het aandeel CO2-uitstoot vermindert met hetzelfde percentage.


2008

Schwank is wereldkampioen. Made in Germany.

 

Volgens de Verein Deutscher Ingeneure [VDI] (Vereniging van Duitse Ingenieurs), behoort Schwank tot de wereldkampioenen. Duitse middelgrote ondernemingen zijn in ontelbare branches wereld markt- en technologisch leider. Wist ú dat? Een hoog niveau van competentie, innovatieve producten en succesvolle marktaanwezigheid zijn de eigenschappen, die de VDI in deze studie onder de loep nam. Schwank is bij de campagne als enige fabrikant van halverwarmingen naar voren gekomen en bijzonder trots tot de besten ter wereld te behoren.

Meer details vindt u hier.

 


Industrieprijs 2008

 

Het „Initiatief middelgrote ondernemingen“ identificeert de meest innovatieve producten en oplossingen in de industrie, die zich door een bijzonder hoog nut en een grote functionaliteit onderscheiden. In de categorie Energie verkreeg de energiebesprende infraroodstraler supraSchwank een onderscheiding voor diens uitstekende energie-efficiency.

„Dit innovatieve produkt viel uit het geheel van meer dan 600 aangeboden kandidaatstellingen op als bijzonder interessante oplossing“, zo prijst Peter Oberacker, Team Initiatief Middenstand, deze verwarmings-technologie.

VERWARMINGSSYSTEMEN

SERVICE

ENERGIECALCULATOR

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK