Brandertechnologie

Whisper-Jet - Een premiumklasse brander

De Whisper-Jet brander is het hart van de Schwank donkerstraler. Diens verschijningsvorm is het resultaat van tientallen jaren ervaring in het omgaan met gas-infraroodverwarming en gestage doorontwikkeling.

 

Bij het fundamentele ontwerp zijn de nieuwste technologieën en concepten geïncorporeerd en toegepast. Zo werd een drukkende ventilator ingezet met als voordeel, dat de stroomeigenschappen van het gas-lucht mengsel beter beïnvloed kunnen worden. Hiermee is een betere warmteverdeling te realiseren. Bovendien worden onderdelen zoals de ventilator buiten het bereik van de hete rookgassen geplaatst. Zo is het mogelijk een langere levensduur voor deze onderdelen te realiseren.

 

Door verschillende tests in simulatie en de toepassing van een gepatenteerde Schwank keramische brandersteen creëert de Whisper-Jet een zeer lange en laminaire vlam. Deze stroomt axiaal door de stralingsbuis en verspreidt de warmte daarmee gelijkmatiger. Zo wordt een continue warmteoverdracht van de vlam op de gehele lengte van de stralingsbuis bereikt.

 

Vanwege de optimalisatie van de vlam-stroomeigenschappen en de toepassing van de drukkende ventilator is de Whisper-Jet een bijzonder stille brander. Met ca. 46dB[A] op 3m afstand is enkel nog een licht geruis van de brander waarneembaar.

 

De zowel 2-traps als ook modulerende werking van de brander maakt bovendien een aan de warmtebehoefte aangepaste regeling van de Schwank donkerstraler mogelijk. Dat bespaart belangrijke resources en verlaagt uw exploitatiekosten.

 

Voordelen in één oogopslag:

 

  • Lange, laminaire vlam voor een betere warmteverdeling in de stralingsbuis
  • Constructie met drukkende ventilator ter verhoging van de technische levensduur
  • Fluisterstille werking door geoptimaliseerde vlam-stroom-eigenschappen binnenin de brander
  • 2-traps als ook modulerende werking voor reductie van de exploitatiekosten
  • Gepatenteerde Schwank keramische brandersteen voor een zuivere verbranding van het gas-lucht mengselVERWARMINGSSYSTEMEN

SERVICE

ENERGIECALCULATOR

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK