Donkerstralerprincipe

Van de zon afgekeken:

Het principe hebben wij van de zon afgekeken. De infraroodstralen of ook warmtestralen dringen nagenoeg verliesvrij door de lucht als electromagnetische golven. Ze worden pas merkbaar – en dan als warmte ervaren – wanneer ze personen of oppervlakken raken. 

 

En precies zo werkt de Schwank donkerstraler:

 

De brander en drukkende ventilator produceren een lange, laminaire vlam, die de stralingsbuis tot 650°C verhit. De van een speciale legering vervaardigde buizen zenden dan infraroodstraling uit, die in het te verhitten gebied als aangename warmte ervaren wordt. In tegenstelling tot helderstralers gloeien de buizen niet op, maar blijven donker. Daarom wordt dit type verwarmingstoestel ook als donkerstraler betiteld.  

 

In aanvulling op de directe werking heeft verwarming door middel van infrarood donkerstralers ook nog een indirecte werking. Dit bemerken we door de lichte opwarming van de oppervlakken in de omgeving [de grond, objecten in de inrichting of machines]. Verder zijn donkerstralers vanwege de relatief lage oppervlaktetemperatuur ook voor lage ophanghoogtes geschikt.

 

Bij met Schwank donkerstralers verwarmde ruimten of oppervlakten ligt de gevoels¬temperatuur altijd hoger dan de feitelijke luchttemperatuur. Deze natuurkundige relatie kan men in een eenvoudige formule vastleggen:

 

 

tE =  Gevoelstemperatuur

tL =  Luchttemperatuur

tS =  Stralingstemperatuur

 

Het verwarmen van het gehele luchtvolume tot de gewenste temperatuur is dankzij de aanzienlijke inbreng van de stralingstemperatuur niet nodig. Dat bespaart waardevolle energie. Vanwege de lagere luchttemperatuur ontstaan ook kleinere verschillen tussen binnen- en buitenluchttemperatuur, waardoor in gelijke mate de transmissieverliezen worden teruggebracht. Zo worden niet alleen de energie- en daarmee de exploitatiekosten aanzienlijk teruggebracht, maar het verbetert ook de warmtebeleving bij de medewerkers aanzienlijk. Afhankelijk van het vorige verwarmingssysteem en de eigenschappen van het gebouw, zijn besparingen tussen 30%-50% in de regel mogelijk.

 


VERWARMINGSSYSTEMEN

SERVICE

ENERGIECALCULATOR

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK