Helderstralerprincipe

Van de zon afgekeken:

Het principe hebben wij van de zon afgekeken. De infraroodstralen, beter bekend als warmtestralen dringen nagenoeg verliesvrij door de lucht als elektromagnetische golven. Ze worden pas merkbaar – en dan als warmte ervaren – wanneer ze personen of oppervlakken raken.

 

En precies zo werkt de Schwank helderstraler:

 

Door de verhitte keramische branderstenen worden infraroodstralen uitgezonden en aan het te verwarmen gebied afgegeven. Dat gebeurt door de homogene verbranding in ca. 3500 verbrandingskanalen per keramische brandersteen. De gegenereerde warmtestraling of infrarood-energie bereikt het huidoppervlak zonder omwegen, net als aanwezige objecten en de grond. Deze energie brengt de moleculen in een hogere energetische toestand, die mensen dan als aangename warmte ervaren.

 

In aanvulling op de directe werking heeft stralingswarmte ook nog een indirecte werking. Vanwege de lichte opwarming van de oppervlakken in het verblijfsbereik, de grond, objecten in de inrichting of machines, wordt secundaire warmtestraling gegenereerd, die voor een comfortabele totale warmtebeleving zorgt.

 

Bij met Schwank helderstralers verwarmde ruimten of oppervlakten ligt de gevoelstemperatuur altijd hoger dan de feitelijke luchttemperatuur. Deze natuurkundige relatie kan men in een eenvoudige formule vastleggen:

 

 

tE =  Gevoelstemperatuur

tL =  Luchttemperatuur

tS =  Stralingstemperatuur

 

Het verwarmen van het gehele luchtvolume tot de gewenste temperatuur is dankzij de aanzienlijke inbreng van de stralingstemperatuur niet nodig. Dat bespaart overduidelijk waardevolle energie. Vanwege de lagere luchttemperatuur ontstaan ook kleinere verschillen tussen binnen- en buitenluchttemperatuur, waardoor in gelijke mate de transmissieverliezen worden teruggebracht. Zo worden niet alleen de energie- en daarmee de exploitatiekosten aanzienlijk teruggebracht, maar het verbetert ook de warmtebeleving bij de mensen aanzienlijk. Besparingen, afhankelijk van het vorige verwarmingssysteem en de eigenschappen van het gebouw, bedragen in de regel tussen 30%-50% bij renovaties. In nieuwbouw worden ook aanzienlijke energiekostenbesparingen behaald. Iedereen weet, dat het terugbrengen van de luchttemperatuur met 1 K het energieverbruik met 6-7 % terugbrengt. Bij een gebruikelijke reductie in nieuwbouw van ongeveer 2-4 K kan iedereen de besparing berekenen.

Het resultaat: u bespaart energie en verbetert de warmtebeleving


VERWARMINGSSYSTEMEN

SERVICE

ENERGIECALCULATOR

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK