Hybride systemen

Synergie zinvol benutten – energieterugwinning voor halverwarmingen

 

Sinds 1995 worden hybride systemen voor warmte-terugwinning door Schwank succesvol ontworpen en geïnstalleerd. In combinatie met steeds efficiënter wordende gas-infrarood verwarmingen, hebben deze installaties meer en meer aan belang gewonnen. Om exploitatiekosten van een gebouw of een hal te reduceren en een bijdrage aan de instandhouding van het milieu te leveren, kan een combinatie van energie-efficiënte halverwarming en een innovatief warmte-terugwinningssysteem cruciaal zijn.

 

Tesamen met de huidige en in aantocht zijnde Europese normen stijgen de eisen voor efficiënte verwarmingssystemen beduidend. Schwank voldoet méér dan aan deze eisen en biedt bovendien een holistisch verwarmingsconcept aan.

 

Met het begrip „Hybride systeem“ wordt een combinatie van twee technologieën aangeduid. De hybride oplossing van Schwank is een symbiose van:

 

  • energie efficiënte, ecologisch uitgevoerde gas-infraroodverwarming en
  • innovatieve energieterugwinnings-systemen.

 

Met hybridSchwank kunnen de volgende oplossingen gerealiseerd worden:


  • Individuele systemen [met betrekking tot de verwarmingsinstallatie]
  • Gecombineerde restwarmte-terugwinningssystemen [hergebruik van bijvoorbeeld restwarmte van machines, verlichting en verwarming]

 

Speciaal door een combinatie van efficiënte halverwarming en gecombineerde restwarmte terugwinning [benutting van bijvoorbeeld machine-/procesrestwarmte, verlichting, verwarming] kan tot 15% van het geïnstalleerde vermogen voor verwarming teruggewonnen worden. Bij een geïnstalleerd vermogen van 300 kW betekent dit bijvoorbeeld een benutbaar restwarmtepotentieel

van 45 kW.

VERWARMINGSSYSTEMEN

SERVICE

ENERGIECALCULATOR

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK